Om

Omtaler:

En række artikler om forfatteren og bøgerne kan findes på Litteratursiden og på Forfatterweb.

Billeder:

Billeder til brug ved annoncering af oplæsninger og lign. kan hentes her
Gyldendal og her Grif.

Pristildelinger:

Lister og oplysninger om priser mv. er samlet på
Danske Litteraturpriser.

Billedet kan downloades her.