Refleksioner

41 kritiske og underfundige teksterrundt om et forfatterskab:
Om sproget og verden, ytringsfriheden, løgnen og den omsiggribende uvirkelighed.
Om rigdom og forbrug, krig, kapitalisme og den livspulveriserende modernitet.
Om frihed, fællesskaber og individualisme, folket og eliten.
Om angst, tillid og skam.
– Mod tidsånden og for litteraturens og læsningens kraft.